Hva fører til vekst?

– I 2014 økte nettsalget med ca. 20% på verdensbasis og det anslås at vi vil se den samme økningen i 2015. Det vil si at eCommerce vokser ca. dobbelt så raskt som fysisk retail. Men disse tallene er ikke gjennomsnittelige; omtrent en fjerdedel av nettbutikker står for 70% av veksten i markedet. Hvorfor er det sånn at noen vokser ekstremt og andre ikke i det hele tatt?